среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Projekotwanie plot z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Sztachetki plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także planowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy plotki plastikowe na plot i furtę ze sztachetek zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy proponowane balustrady PCV na plot i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий